1. Здобувач Семенюта Олександр Миколайович


  Тема: Диференційованний підхід до стимуляції овуляції при комбінованому ановуляторному безплідді

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:12.04.2017

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 2. Здобувач Страшко Євген Юрійович


  Тема: Клініко-фізіологічне обґрунтування комплексної реабілітації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом впливу на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:24.05.2017

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 3. Здобувач Гарбузенко Наталя Дмитрівна


  Тема: Оптимізація алгоритму диференційованого ведення безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:24.05.2017

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 4. Здобувач Чайка Анна Олександрівна


  Тема: Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:16.06.2017

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 5. Здобувач Задорожний Олександр Анатолійович


  Тема: Патогенетичні підходи до профілактики та лікування акушерських та

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:16.06.2017

  Опоненти

  • чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Вдовиченко Юрій Петрович
  • д.мед.н., проф. Андрієвський Олександр Георгійович Завантажити відгук

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

 6. Здобувач Аплевич Валерія Михайлівна


  Тема: Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:19.06.2017

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 7. Здобувач Золотарьова Ксенія Олегівна


  Тема: Оптимізація комплексного лікування ішемічної хвороби серця з використанням омега-3 поліненасичених жирних кислот та магнітотерапії

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:15.05.2018

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 8. Здобувач Чеханов Юрій Олександрович


  Тема: Оптимізація передопераційного обстеження та гістерорезектоскопічного лікування у жінок з поодинокою симптомною субмукозною міомою матки

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:21.11.2018

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 9. Здобувач Короленко Наталія Володимирівна


  Тема: Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:13.02.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 10. Здобувач Кафтан Тетяна Віталіївна


  Тема: Використання фізичних факторів в лікуванні хворих з надмірною масою тіла та ожирінням на амбулаторно-поліклінічному етапі

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:13.02.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 11. Здобувач Джагіашвілі Ольга Володимирівна


  Тема: Вікові особливості синтропної патології при функціональних розладах органів травлення у дітей

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.10 - педіатрія

  Дата захисту:05.04.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 12. Здобувач Заболотна Ірина Борисівна


  Тема: Диференційовані методи відновлювального лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі використання природних та преформованих чинників

  Вчена ступінь: доктор медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:27.05.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 13. Здобувач Тещук Вікторія Вікторівна


  Тема: Застосування магнітолазеротерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих, які перенесли ішемічний інсульт

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:27.05.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 14. Здобувач Коваль Лариса Іванівна


  Тема: Стан клітинно-енергетичного метаболізму при позалікарняних пневмоніях у дітей різного віку

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.10 - педіатрія

  Дата захисту:05.04.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 15. Здобувач Каштальян Наталія Михайлівна


  Тема: Оптимізація ведення жінок репродуктивного віку з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, асоційованою з папіломавірусною інфекцією

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:01.07.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 16. Здобувач Ситнік Павло Олексійович


  Тема: Прогнозування тяжкості та діагностика гнійно-запальних захворювань придатків матки

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:13.11.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 17. Здобувач Богдан Наталія Михайлівна


  Тема: Застосування електрофорезу та пресотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні жінок у постменопаузальному періоді, хворих на остеоартроз колінних суглобів

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:13.11.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 18. Здобувач Лобойко Вікторія Володимирівна


  Тема: Використання імпульсної магнітної стимуляції в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на остеохондроз хребта

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:19.12.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 19. Здобувач Головатюк Катерина Петрівна


  Тема: Реабілітація репродуктивної функції у жінок після звичного невиношування індукованої вагітності в циклах допоміжних репродуктивних технологій

  Вчена ступінь: доктор медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:13.03.2020

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 20. Здобувач Чуєва-Павловська Тетяна Петрівна


  Тема: Прогнозування та профілактика ускладнень пологів у жінок з ендометріоїдною хворобою

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:19.12.2019

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 21. Здобувач Шкуренко Олена Олександрівна


  Тема: Обґрунтування застосування галоаерозольної та магнітолазерної терапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму у сполученні з ішемічною хворобою серця

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:02.07.2020

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 22. Здобувач Дудченко Лариса Віталіївна


  Тема: Профілактика перинатальних ускладнень у вагітних з тютюнопалінням

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:13.03.2020

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 23. Здобувач Косюга Ольга Миколаївна


  Тема: Профілактика та лікування ранніх гестаційних ускладнень у жінок з аденоміозом

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:19.10.2020

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 24. Здобувач Чернієвська Світлана Григорівна


  Тема: Профілактика перинатальної патології у вагітних з ізоімунним конфліктом

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:02.07.2020

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 25. Здобувач Бутакова Мар'яна Анатолієвна


  Тема: Оптимізація комплексного лікування жінок репродуктивного віку з доброякісними епітеліальними пухлинами яєчників неендометріоїдного походження

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:29.04.2021 залишилося 11 днів

  Опоненти

  • д.мед.н., проф. Свінціцький Валентин Станіславович
  • д.мед.н., проф. Бойчук Алла Володимирівна

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

 26. Здобувач Решетіло Олеся Валеріївна


  Тема: Клініко-патогенетичні моделі та диференційована терапія при атопічному дерматиті у дітей

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.10 - педіатрія

  Дата захисту:19.10.2020

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 27. Здобувач Бикова Наталя Андріївна


  Тема: Оптимізація диференційної діагностики гіперполіферативних процесів ендометрія

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:12.05.2021 залишилося 24 днів

  Опоненти

  • д.мед.н., проф. Булавенко Ольга Василівна
  • д.мед.н., проф. Суханова Ауріка Альбертівна

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

 28. Здобувач Чумак Зінаїда Василівна


  Тема: Мікроциркуляторно-тканинні, клітинні та ендокринні фактори в розвитку проліферативних процесів ендометрія в перименопаузальному періоді

  Вчена ступінь: доктор медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:14.04.2021

  Опоненти

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

  Дисертація Завантажити Картка у каталозі

 29. Здобувач Кучеренко Олена Юріївна


  Тема: Прогнозування та профілактика гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи плода і новонародженого

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.01 - акушерство та гінекологія

  Дата захисту:29.04.2021 залишилося 11 днів

  Опоненти

  • д.мед.н., проф. Жук Світлана Іванівна
  • д.мед.н., проф. Бойчук Алла Володимирівна

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

 30. Здобувач Синенко Віталій Володимирович


  Тема: Психофізичний розвиток та особливості біоенергетичного метаболізму у дітей, народженних внаслідок допоміжних репродуктивних технологій

  Вчена ступінь: кандидат медичних наук

  Спеціальність: 14.01.10 - педіатрія

  Дата захисту:13.05.2021 залишилося 25 днів

  Опоненти

  • д.мед.н., проф. Клименко Вікторія Анатоліївна
  • д.мед.н., проф. Няньковська Олена Сергіївна

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі

 31. Здобувач Турчин Микола Іванович


  Тема: Патогенетичні особливості комплексного лікування і реабілітація при саркопенії та зниженні мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузі

  Вчена ступінь: доктор медичних наук

  Спеціальність: 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

  Дата захисту:13.05.2021 залишилося 25 днів

  Опоненти

  • заслужений лікар України, д.мед.н., проф. Герасименко Сергій Іванович
  • заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф. Сміян Світлана Іванівна
  • д.мед.н., проф. Танькут Володимир Олексійович

  Автореферат Завантажити Картка у каталозі