Акушерства та гінекології

Завідувач кафедри, проф.

Гладчук Ігор Зиновійович

Анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів

Завідувач кафедри

Буднюк Олександр Олександрович

Біофізики, інформатики та медичної апаратури

Завідувач кафедри, проф.

Годлевський Леонід Семенович

Внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології

Завідувач кафедри, проф.

Карпенко Юрій Іванович

Внутрішньої медицини №2

Завідувач кафедри, доц.

Штанько Василь Андрійович

Внутрішньої медицини №3

Завідувач кафедри, проф.

Поляков Анатолій Євгенійович

Внутрішньої медицини №4

Завідувач кафедри, проф.

Золотарьова Наталія Артемівна

Гігієни та медичної екології

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Бабієнко Володимир Володимирович

Гістології, цитології та ембриології

Завідувач кафедри

Тірон Оксана Іванівна

Дерматології та венерології

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Лебедюк Михайло Миколайович

Дитячих інфекційних хвороб

Завідувач кафедри, проф.

Харченко Юрій Петрович

Дитячої хірургії

Завідувач кафедри

Лосєв Олександр Олександрович

Загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Завідувач кафедри, проф.

Голубятніков Микола Іванович

Загальної практики

Завідувач кафедри, проф.

Волошина Олена Борисівна

Загальної стоматології

Завідувач кафедри, проф.

Шнайдер Станіслав Аркадійович

Загальної та військової хірургії

Завідувач кафедри, проф.

Каштальян Михайло Арсентійович

Загальної та клінічної патологічної фізіології

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Вастьянов Руслан Сергійович

Загальної фармації з курсом клінічної фармакології

Завідувач кафедри, д.мед.н.

Нікогосян Левон Рубенович

Інфекційних хвороб

Завідувач кафедри, проф.

Чабан Тетяна Володимирівна

Клінічної імунології, генетики та медичної біології

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Гончарук Сергій Федорович

Клінічної хімії і лабораторної діагностики

Завідувач кафедри

Степанов Геннадій Федорович

Медицини катастроф та військової медицини

Завідувач кафедри, доц.

Майданюк Володимир Павлович

Менеджмент охорони здоров'я

Завідувач кафедри

Рудінська Олена Володимирівна

Мікробіології, вірусології та імунології

Завідувач кафедри, доц.

Грузевський Олександр Анатолійович

Неврології та нейрохірургії

Завідувач кафедри, проф.

Сон Анатолій Сергійович

Нормальної і патологічної клінічної анатомії

Завідувач кафедри, проф.

Аппельханс Олена Леонідівна

Організації та економіки фармації

Завідувач кафедри

Бєляєва Оксана Іванівна

Ортодонтії

Завідувач кафедри

Горохівський Володимир Несторович

Ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри

Рожко Павло Дмитрович

Оториноларингології

Завідувач кафедри, проф.

Пухлік Сергій Михайлович

Офтальмології

Завідувач кафедри, проф.

Венгер Людмила Віленівна

Педіатрії №1

Завідувач кафедри, проф.

Аряєв Микола Леонідович

Педіатрії №2

Завідувач кафедри, проф.

Стоєва Тетяна Вікторівна

Променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і онкології

Завідувач кафедри, проф.

Соколов Віктор Миколайович

Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії

Завідувач кафедри, проф.

Якименко Олена Олександрівна

Пропедевтики педіатрії

Завідувач кафедри, проф.

Старець Олена Олександрівна

Професійної патології і функціональної діагностики

Завідувач кафедри, проф.

Ігнатьєв Олександр Михайлович

Психіатрії, наркології та медичної психології

Завідувач кафедри

Опря Євген Васильович

Симуляційних медичних технологій

Завідувач кафедри, к.мед.н.

Рогачевський Олександр Петрович

Сімейної медицини та поліклінічної терапії

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Величко Валентина Іванівна

Стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри, проф.

Деньга Оксана Василівна

Судової медицини

Завідувач кафедри, проф.

Кривда Григорій Федорович

Суспільних наук

Завідувач кафедри, доц.

Сікорська Ольга Олександрівна

Терапевтичної стоматології

Завідувач кафедри

Скиба Василь Якович

Технології ліків

Завідувач кафедри

Борисюк Ірина Юріївна

Травматології та ортопедії

Завідувач кафедри, проф.

Сухін Юрій Віталійович

Урології та нефрології

Завідувач кафедри, проф.

Костєв Федір Іванович

Фармакології та фармакогнозії

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Рожковський Ярослав Володимирович

Фармацевтичної хімії

Завідувач кафедри, проф.

Гельмбольдт Володимир Олегович

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

Завідувач кафедри, проф.

Юшковська Ольга Геннадіївна

Філософії, біоетики та іноземних мов

Завідувач кафедри, доц.

Ханжи Володимир Борисович

Фтизіопульмонології

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Мацегора Ніна Анатоліївна

Хірургії №1

Завідувач кафедри, проф.

Грубнік Володимир Володимирович

Хірургії №2

Завідувач кафедри

Запорожченко Борис Сергійович

Хірургічної стоматології

Завідувач кафедри, проф.

Гулюк Анатолій Георгійович