Засновником кафедри був великий вчений професор Микола Костянтинович Лисьонков (1865 – 1941). Під час завідування кафедрою створив учбовий музей, основою якого були препарати, виготовлені за його оригінальною рецептурою зі збереженням кольору та форми. Ці препарати й по сьогоднішній час зберігаються у музеї кафедри без занурення у рідину. Ним створена кафедральна бібліотека. Направленням наукових дослідів його та учнів – хірургічне лікування мозкових гриж, за що М. К. Лисьонков був нагороджений премією Московського товариства хірургів. Крім того, на кафедрі широко розроблялись та удосконалювались різноманітні оперативні прийми. Автор класичного підручника з нормальної анатомії людини, який витримав 8 видань. Автор підручника з пластичної анатомії.

Професор М. О. Куковеров (1869 – 1937) створив на кафедрі патолого-анатомічний музей та експериментальний відділ. Активно займався з учнями вогнепальними пораненнями, переломами. Автор відомих монографій «О спинно-мозговой анестезии», «Иммобилизация огнестрельных переломов».

Професор І. Л. Сендерович (1890 – 1989) та його учні розробляли питання топографії різних органів, відносно до оперативних втручань на них.

Професор В. І. Варламов (1909 – 1989) активно займався зі своїми учнями індивідуалізацією оперативних доступів при різних хірургічних операціях. Ним був запропонований шов печінки при її розривах, який ввійшов у світову гепатологію під назвою «шов Варламова». Також на кафедрі вивчалося виникнення та способи попередження типових ускладнень після оперативних втручань, а також їх топографо-анатомічне і фізіологічне обґрунтування.

З 1975 року по 1992 рік кафедру очолював професор С. І. Корхов, заслужений робітник вищої школи України, почесний доктор медицини Сегедського медичного університету (Угорщина). Протягом 30 років С. І. Корхов був ректором Вінницького та Одеського медичних інститутів. Під його керівництвом співробітники розробляли фундаментальні питання раціонального поєднання гіпербаричної оксигенації та вітаміно-метаболітних комплексів при різних видах печінкової недостатності у експерименті. Була виконана велика серія робіт по використанню гіпербаричної оксигенації для лікування різної хірургічної патології.

З 1992 року по 2013 рік кафедру очолив професор О. Г. Попов. Наукова діяльність співробітників кафедри була націлена на вирішення актуальних проблем хірургічної анатомії при геморрагічному шоку, акушерській патології. При цьому, досліди широко комплектувались з клінічними та теоретичними кафедрами університету та рядом ведучих науковий закладів України. Одержані результати узагальнені в ряді дисертаційних робот, 2-х колективних монографіях, журнальних статтях.

З 2013 – 2014 року кафедра носить назву загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, яку очолював професор М. А. Каштальян.

З 2014 – 2017 рік кафедра носить назву симуляційної медицини, яку очолював професор В. В. Артьоменко. До складу кафедри увійшов Навчально – інноваційний центр практичної підготовки лікаря, створений зусиллями професора В. В. Артьоменка та цикл оперативної хірургії та топографічної анатомії.

З 2017 року кафедру очолює професор О. Г. Попов, заслужений працівник освіти України.