Акушерства та гінекології №1

Завідувач кафедри, проф.

Гладчук Ігор Зиновійович

Акушерства та гінекології №2

Завідувач кафедри, проф.

Зелинський Олександр Олексійович

Анатомії людини

Завідувач кафедри, проф.

Холодкова Олена Леонідівна

Анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою

Завідувач кафедри, проф.

Тарабрін Олег Олександрович

Біофізики, інформатики та медичної апаратури

Завідувач кафедри, проф.

Годлевський Леонід Семенович

Внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології

Завідувач кафедри, проф.

Карпенко Юрій Іванович

Внутрішньої медицини №2

Завідувач кафедри, доц.

Штанько Василь Андрійович

Внутрішньої медицини №3

Завідувач кафедри, проф.

Поляков Анатолій Євгенійович

Внутрішньої медицини №4

Завідувач кафедри, проф.

Золотарьова Наталія Артемівна

Гігієни та медичної екології

Завідувач кафедри, проф.

Бабієнко Володимир Володимирович

Гістології, цитології та ембриології

Завідувач кафедри

Тірон Оксана Іванівна

Дерматології та венерології

Завідувач кафедри, проф.

Лебедюк Михайло Миколайович

Дитячих інфекційних хвороб

Завідувач кафедри, проф.

Харченко Юрій Петрович

Дитячої хірургії

Завідувач кафедри

Лосєв Олександр Олександрович

Загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Завідувач кафедри, проф.

Голубятніков Микола Іванович

Загальної практики

Завідувач кафедри, проф.

Волошина Олена Борисівна

Загальної стоматології

Завідувач кафедри, проф.

Шнайдер Станіслав Аркадійович

Загальної та військової хірургії

Завідувач кафедри, проф.

Каштальян Михайло Арсентійович

Загальної та клінічної патологічної фізіології

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Вастьянов Руслан Сергійович

Загальної та клінічної фармакології

Завідувач кафедри, чл.-кор. НАМН України, проф.

Кресюн Валентин Йосипович

Загальної фармації

Завідувач кафедри, д.мед.н.

Нікогосян Левон Рубенович

Іноземних мов

Завідувач кафедри, доц.

Єрьомкіна Галина Геннадіївна

Інфекційних хвороб

Завідувач кафедри, проф.

Чабан Тетяна Володимирівна

Клінічної імунології, генетики та медичної біології

Завідувач кафедри

Гончарук Сергій Федорович

Медицини катастроф та військової медицини

Завідувач кафедри, доц.

Майданюк Володимир Павлович

Медичної хімії

Завідувач кафедри, проф.

Мардашко Олексій Олексійович

Мікробіології, вірусології та імунології

Завідувач кафедри, доц.

Грузевський Олександр Анатолійович

Неврології

Завідувач кафедри, доц.

Муратова Тетяна Миколаївна

Організації та економіки фармації

Завідувач кафедри, доц.

Унгурян Ліана Михайлівна

Ортодонтії

Завідувач кафедри

Горохівський Володимир Несторович

Ортопедичної стоматології

Завідувач кафедри, проф.

Чулак Леонід Дмитрович

Оториноларингології

Завідувач кафедри, проф.

Пухлік Сергій Михайлович

Офтальмології

Завідувач кафедри, проф.

Венгер Людмила Віленівна

Патологічной анатомії з секційним курсом

Завідувач кафедри, проф.

Ситнікова Варвара Олександрівна

Педіатрії №1

Завідувач кафедри, проф.

Аряєв Микола Леонідович

Педіатрії №2

Завідувач кафедри, проф.

Стоєва Тетяна Вікторівна

Педіатрії №3 з післядипломною освітою

Завідувач кафедри, проф.

Зубаренко Олександр Всеволодович

Променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини

Завідувач кафедри

Соколов Віктор Миколайович

Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії

Завідувач кафедри, проф.

Якименко Олена Олександрівна

Пропедевтики педіатрії

Завідувач кафедри, проф.

Старець Олена Олександрівна

Професійної патології, клінічної, лабораторної і функціональної діагностики

Завідувач кафедри, проф.

Ігнатьєв Олександр Михайлович

Психіатрії та наркології

Завідувач кафедри

Пустовойт Михайло Михайлович

Психології

Завідувач кафедри, проф.

Аймедов Костянтин Володимирович

Реабілітаційної медицини

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Шмакова Ірина Петрівна

Реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції

Завідувач кафедри, доц.

Лук'янчук Олег Валерійович

Роботизованої та ендоскопічної хірургії

Завідувач кафедри

Малиновський Андрій Володимирович

Симуляційної медицини

Завідувач кафедри

Попов Олександр Георгійович

Сімейної медицини та загальної практики

Завідувач кафедри, проф.

Величко Валентина Іванівна

Соціальної медицини, громадського здоров'я та медичного права

Завідувач кафедри, д.ю.н.

Погрібний Сергій Олексійович

Стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри, проф.

Деньга Оксана Василівна

Судової медицини

Завідувач кафедри, проф.

Кривда Григорій Федорович

Суспільних наук

Завідувач кафедри, доц.

Сікорська Ольга Олександрівна

Терапевтичної стоматології

Завідувач кафедри, проф.

Романова Юлія Георгіївна

Технології ліків

Завідувач кафедри

Борисюк Ірина Юріївна

Травматології та ортопедії

Завідувач кафедри, проф.

Сухін Юрій Віталійович

Урології та нефрології

Завідувач кафедри, проф.

Костєв Федір Іванович

Фармакогнозії

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф.

Рожковський Ярослав Володимирович

Фармацевтичної хімії

Завідувач кафедри, проф.

Гельмбольдт Володимир Олегович

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

Завідувач кафедри, проф.

Юшковська Ольга Геннадіївна

Фізіології

Завідувач кафедри, проф.

Шандра Олексій Антонович

Філософії та біоетики

Завідувач кафедри, доц.

Ханжи Володимир Борисович

Фтизіопульмонології

Завідувач кафедри, проф.

Мацегора Ніна Анатоліївна

Хірургії №1

Завідувач кафедри, проф.

Грубнік Володимир Володимирович

Хірургії №2

Завідувач кафедри

Запорожченко Борис Сергійович

Хірургії №3 з курсом нейрохірургії

Завідувач кафедри, проф.

Сон Анатолій Сергійович

Хірургії №4 з курсом онкології

Завідувач кафедри

Ткаченко Олександр Іванович

Хірургічної стоматології

Завідувач кафедри, проф.

Гулюк Анатолій Георгійович